Här finner du de fasta priser som i dagsläget erbjuds.

Enskild firma
Momsredovisning en gång per år
Du sköter alla in- och utbetalningar och skickar in kvitton i god tid inför deklarationen
Inga anställda
Max 300 verifikationer om året
Jag gör momsbilagan
Jag gör NE bilagan digitalt i samband med deklarationen

Pris per år: 9 600:-

Momsredovisning kvartalvis
Du sköter alla in- och utbetalningar och skickar in kvitton i god tid efter att momsperioden är slut
Inga anställda
Max 300 verifikationer om året
Jag gör momsbilagor
Jag gör NE bilagan digitalt i samband med deklarationen

Pris per år: 12 000:-

Momsredovisning månadsvis
Du sköter alla in- och utbetalningar och skickar in kvitton i god tid efter att momsperioden är slut
Inga anställda
Max 500 verifikationer om året
Jag gör momsbilagor
Jag gör NE bilagan digitalt i samband med deklarationen

Pris per år: 18 000:-